Överlägg
ASK-behandling

Pris: 850 Kr

Vi samlar på oss olika blockeringar både mentalt, själsligt och fysiskt. Det kan komma från olika känslor och olika erfarenheter som sätter sig som blockeringar både i detta liv men även från tidigare liv. Ask-healingen balanserar upp de olika nivåerna som behöver vara i harmoni för att vi ska kunna uppleva och känna lugnet inom oss. Den inre balansen. 

Jag är som ett verktyg för Ask-källan, en kanal mellan Ask-källan och dig och det är Ask-källan som guidar mig.

Ask-healing behandlingen går till att klienten sitter bekvämt på en stol eller ligger ner. Det avgör klienten själv vilket som känns bäst. Ask-healingen går via hjässan som sedan sprider sig till de nivåerna som Ask-källan ska arbeta på.

Jag sitter mitt emot för att börja känna av dina energier på alla tre nivåerna, kropp, själ och ande. Sedan ställer jag mig bakom för att arbeta ovanför din hjässa för att balansera dina energier. Vi har oftast en dialog om vad som kommer upp men efter klientens behov och önskemål. Det är viktigt att det sker på ömsesidigt samspel.

Vid behov tittar jag på Din kundalinikraft och även dina chakran, öppnar och aktiverar om behov finns.

Behandlingen anpassas efter vad Du behöver, just nu i livet!

Kropp-man arbetar på blockeringar i olika kroppsdelar, organ, chakran som behöver lösas upp.

Själ– här arbetar det på själsnivå där känslor sitter. Kan även komma in på dåtid-nutid-framtid, där trauman som satt spår kan komma upp och frigöras. Detta sker inte alltid vid varje behandling utan det kommer när patienten behöver det och är redo. Det är alltid Ask-källan som bestämmer det.

Ande- här är andens egen lagrade informationskälla som ska ställas in och på det viset kunna utveckla sin andliga kunskap. Här kan det även komma upp frågor, svar och råd, till klienten.

Efteråt sätter jag mig framför igen för att känna in dina energier och se om det har skett någon ändring. Du kan under behandlingen få budskap, frågor, råd, tips från källan, en medial coaching.

Behandlingen är till för att öka ditt välbefinnande. 

Vill du veta mer om distanshealing klicka här