Överlägg
Energihöjning

ASK-HEALINGBEHANDLING 

I dessa tider med mycket turbulens och oro är det extra viktigt att hålla sin energikropp i balans. ASK-healing är djupgående, transformerande och energihöjande. Den ger oss bättre förutsättningar att må väl och uppleva meningsfullhet. 

Under rådande omständigheter är det påtagligt för oss alla hur vi fungerar som en enhet över hela jorden. Vårt kollektiva medvetande formas av oss alla genom våra handlingar, känslor och tankar. Samma kollektiva medvetande påverkar sedan var och en av oss – på positiva eller negativa sätt. Nu när världen transformeras framför våra ögon i en rasande takt är det viktigare än någonsin att vi släpper taget om vårt mentala och känslomässiga bagage, för att få vår energi att vibrera högt.

I enlighet med den värld vi nu har, har vi en unik möjlighet att gemensamt föda fram en enhet av, fred, harmoni, balans, kärlek… 

Så tveka inte, rätt tid är nu. Varje person som höjer sin energivibration till en som är förenlig med ljuset och kärleken bidrar till allas bästa.  

Du är viktig, du är värdefull! 

Vill du veta mer eller boka in en tid för dig själv så finns jag här för dig. Du är mer än välkommen! 

Vill du få kontakt med andra certifierade ASK healingsterapeuter kan du söka på hemsidan www.annialowentun.se under fliken ASKhealing – Terapeuter ASK-healing